Simboluri                                                                                                                                                                                              Inapoi

P = Putere ( kW )

V = Tensiune (V)

f = Frecvent? (Hz)

I = Curent (A)

M = Cuplu ( Nm )

n = Turatie( RPM )

m = Greutate ( kg )

1 = Arbore de iesire motor

2 = Arbore iesire moto-reductor

max = Maximum

min = Minimum

nom = Nominal

ATENTIE: Informatii privind alimentarea Acest catalog se refer? la motorul cu invertor SMARTDRIVE, format dintr-un motor electric si un invertor, ambele furnizate de Motovario S.p.A. Folosirea invertorului în combinatie cu motoare electrice produse de alti fabricanti poate fi necompatibil? cu parametrii indicati în acest catalog; în aceast? situatie, clauzele de garantie Motovario S.p.A. nu se mai aplic?.

Avantaje si particularit?ti                                                                                                                                                               Inapoi

Avantajele si particularit?tile solutiei integrate SMARTDRIVE. SMARTDRIVE, solutia de motor cu invertor integrat, ofer? fabricantilor si utilizatorilor de utilaje avantaje evidente, atât economice, cât si functionale, comparativ cu solutia de tip “invertor panou”. SMARTDRIVE include urm?toarele caracteristici:

• Tabloul de comand? electric al utilajului este mai simplu, având dimensiuni mai mici, si reducând costurile.

• Costuri reduse deoarece cablurile electrice nu trebuie protejate, nu sunt necesare filtrele EMC, fiind deja integrate în invertor. Este garantat? respectarea Standardelor din clasa 2 EMC, în conformitate cu EN 61800-3.

• Usor de pornit, pentru c? invertorul este optimizat s? actioneze motoare Motovario, dispunând de asemenea de o procedur? modern? de auto-reglare.

• Grad de protectie IP55 pentru întreaga unitate motor-invertor (f?r? potentiometru).

• Iesire standard c.c. pentru comanda frânei pentru motoarele cu frân?.

• Posibilitate de feedback prin encoder .

• Protectie conform standardelor, cu alarma pentru: supratensiune, subtensiune, supracurent, suprasarcin?, supratemperatur?.

• Disponbilitate panouri de comand? optionale (I/O, RS485 cu protocolul proprietarului sau MODBUS, CANBUS).

• Comanda electronic? si panourile electrice sunt protejate cu lac anti-condens. Pentru folosirea în medii foarte umede si/sau cu variatii mari de temperatur?, solicitati l?cuirea panourilor cu r?sin?. Produsul SMARTDRIVE este furnizat cu partea invertorului vopsit?, culoarea Burnt Blue RAL5010 (pudr? termoreactiv? pe baz? de r?sini poliesterice modificate cu r?sin? epoxidic?), îmbun?t?tind difuzarea c?ldurii. Motorul electric nu este vopsit la furnizare.Reglarea vitezei simpl? si intuitiv?, datorit? potentiometrului integrat la panoul de comand?; tastatur? integrat? pentru pornire, oprire, afisare si programare a parametrilor; telecomand? optional.

 

• Tablou de comand? cu 4 intr?ri digitale multifunctionale opto-izolate, permitând orice tip de semnale de reactie (de exemplu senzori si/sau fotocelule). Programul special poate administra 4 frecvente diferite pentru fiecare intrare pentru a permite reglarea vitezei în functie de diversele cicluri de functionare/operare (oprire, oprire si întoarcere, oprire cu ramp? de frânare, schimbarea vitezei).

Conformitate                                                                                                                                                                                       Inapoi

Conformitatea SMARTDRIVE cu Directivele Europene

SMARTDRIVE a fost conceput în conformitate cu Standardul CEI EN 61800-3 din 2004 referitor la compatibilitatea electromagnetic? ce defineste urm?toarele

Categorii de mediu

Mediu de categoria 1 Toate mediile care sunt alimentate direct de o linie de electricitate public? de joas? tensiune: ateliere, laboratoare, productie mic?, apartamente, case si servicii publice.

Mediu de categoria 2

Medii industriale cu alimentare electric? proprie care nu sunt direct conectate la o linie de electricitate public? de joas? tensiune. Exist? un transformator pentru reteaua de tensiune medie.

Categorii pentru dispozitivele electrice

Categoria C1. Transmisii electrice cu tensiune nominal? mai mic? de 1000 V, pentru Mediul de categoria 1.

Categoria C2. Transmisii electrice cu tensiune nominal? mai mic? de 1000 V; acestea nu sunt dispositive conectate sau mobile, care pentru folosirea în Mediile de Categoria 1 trebuie instalate si autorizate doar de personal calificat.

Categoria C3. Transmisii electrice cu tensiune nominal? mai mic? de 1000 V, potrivite pentru Medii de categoria 2, dar nu si pentru cele de categoria 1.

Pentru racordurile monofazate 230 Vac si trifazate 400 Vac, SMARTDRIVE a efectuat teste de compatibilitate electromagnetic? în cadrul Societ?tii de certificare Cermet din Granarolo Emilia (BO – Italia), si a obtinut aprobarea pentru Categoria C2 (Nr.Ref. 2008.00129 din 21/11/2008). Asadar, dac? este instalat si folosit corect, SMARTDRIVE este în conformitate cu cerintele Directivei 2004/108/CE privind Compatibilitatea Electromagnetic? si ale Directivei 2006/95/CE referitoare la Tensiunea Joas?, având asadar pl?cuta CE.


Alimentarea motorului cu ajutorul invertorului                                                                                                                        Inapoi

În functionarea motoarelor electrice asincrone alimentate cu invertor, pot fi identificate dou? zone de functionare:

• zona de functionare având cuplu constant (flux magnetic): coeficient V/f constant (400/50 pentru bobina motor pentru 230/400V 50Hz conectat în Y sau bobin? motor pentru 400/690V 50Hz conectat în ? folosind invertor trifazat, 230/50 pentru bobin? motor pentru 230/400V 50Hz conectat în ? folosind invertor monofazat sau trifazat). Aceast? zon? permite functionarea motorului cu un cuplu nominal constant pân? la o anumit? limit? de jos (aproximativ 30 Hz pentru motoarele autoventilate în serviciu continuu S1 si 2 Hz pentru serviciu intermitent S3 sau cu durat? limitat? S2, sau cu motoare cu ventilatie fortat? în serviciu continuu S1), reducere a cuplului conform curbei din figur?; cuplul la frecvent? joas? depinde oricum de caracteristicile invertorului (ex. Functiile de m?rire a voltajului). În cazul motorului SMARTDRIVE cu invertor (control vectorial), cuplul nominal al motorului poate fi garantat pân? la câtiva Hz, si chiar în serviciu continuu S1 dac? motorul este ventilat fortat. În acest caz, cele mai bune rezultate sunt obtinute folosind functia integrat? de autoreglare, care permite configurarea automat? a invertorului, adaptându-l la parametric circuitului echivalent al motorului electric, optimizând eficienta. Pentru bobina motorului 230/400V 50Hz si SMARTDRIVE TRIFAZAT, motorul poate fi conectat în ?; în aceste conditii fluxul magnetic în motor r?mâne constant pân? la 87 Hz, fiind astfel posibil? extinderea zonei de functionare a cuplului constant pân? la aceast? valoare a frecventei, verificând ca invertorul s? poat? furniza curentul cerut de motorul cu conexiune în ?. Este permis? functionarea constant? V/f dar cu valori de cuplu mai mari decât cuplul nominal, compatibil? cu limita de curent a invertorului si cu durata serviciului. N.B. : La cerere, este posibil? montarea invertorului pe motoare cu infasurare speciala pentru a adapta viteza zonei de cuplu constant la aplicatia clientului.

• Zona de functionare la tensiune constant? (valoare stabilit? de reteaua de electricitate). În aceast? zon?, în care tensiunea atinge cele mai înalte valori posibil (tensiune de retea), exist? o reducere a raportului V/f, asadar si a fluxului magnetic în timp ce frecventa creste (operatiune de reducere a fluxului); exist? totodat? si diminuare a cuplului cu putere constant? furnizat? la o frecvent? de aproximativ 80-90 Hz; dincolo de aceasta limita de cuplu si putere, ambele scad pe m?sur? ce frecventa creste. Pentru functionarea motorului cu cuplu constant pân? la 87 Hz, linia puterii r?mâne la valori constante de peste 100 Hz.

Motorul electric                                                                                                                                                                                 Inapoi

 


1) Limita cuplului cu SMARTDRIVE (control vectorial) în serviciu S1 si motor cu ventilatie fortat? (IC416), sau în serviciu S2 sau S3 si motor autoventilat (IC411).

2) Limita cuplului cu invertor traditional (V/f) control scalar) în serviciu S1 si motor cu ventilatie fortat? (IC416), sau în serviciu S2 sau S3 si motor autoventilat (IC411).

3) Limita cuplului cu SMARTDRIVE (control vectorial) în serviciu S1 si motor autoventilat (IC411).

4) Extinderea limitei cuplului pentru motoarele TRIFAZATE SMARTDRIVE si conectate în delta

 

Semnificatie denumire                                                                                                                                                                       Inapoi

 


Date tehnice                                                                                                                                                                                         Inapoi

Caracteristici tehnice Smartdrive

MONOFAZAT

TRIFAZAT

Iesire

Dimensiunea motorului IEC

063-071-080

063-071-080-090-100-112

Puterea nominal? maxim? a motorului

0,75 kW

3 kW

Tensiune

0 – V în trei faze

0 – V în trei faze

Frecventa

0 – 200 Hz

0 – 200 Hz

Dimensiuni

Dimensiunile carcasei externe

[mm]

195x125xh130

260x170xh135

Alimentarea cu energie

Tensiunea de intrare (V in)

230 V ± 15% monofazat

400 V ± 15% trifazat

Frecventa de intrare

47 – 63 Hz

47 – 63 Hz

Clasificare EMC

Clasa C2 conform EN 61800-3

Clasa C2 conform EN 61800-3

Performante

Metoda de control

Control vectorial f?r? senzori sau scalar V/f

Control vectorial f?r? senzori sau scalar V/f

Rezolutia Frecventei

0,1 Hz

0,1 Hz

Precizia vitezei

5%

5%

Timpul de r?spuns

10 ms

10 ms

Capacitatea de suprasarcin?

De la 2 la 50 Hz: 150% pentru 60 sec, 200% pentru 1 sec

De la 2 la 50 Hz: 150% pentru 60 sec, 200% pentru 1 sec

Timp de acceleratie/încetinire

0,1 – 599,9 sec

0,1 – 599,9 secs

Frecventa acceleratorului PWM

4 – 16KHz (initial 5 KHz)

4 to 16KHz (initial 5 KHz)

M?rirea tensiunii

Automat

Automat

Functionare

Metod? de control si referint? vitez?

Tastatur? numeric integrat? / Tastatur? numeric detasat? / Intr?ri HW / USB / Intrare analog? / Potentiometru

Tastatur? numeric integrat? / Tastatur? numeric detasat? / Intr?ri HW / USB / Intrare analog? / Potentiometru

Intr?ri

Intr?ri

Comutator DIP cu 4 multifunctionale digitale optoizolate (PNP sau NPN, alimentare electric? extern? sau autoalimentare)

Comutator DIP cu 4 multifunctionale digitale optoizolate (PNP sau NPN, alimentare electric? extern? sau autoalimentare)

Iesiri

Iesiri

Alimentator direct frân?

103Vdc

Alimentator direct frân?

178Vdc

Protectie

Blocare invertor

Supratensiune – Tensiune minim? – Supracurent – Suprasarcin? – Supratemperatur?

Supratensiune – Tensiune minim? – Supracurent – Suprasarcin? – Supratemperatur?

Pre-dispunere la rezistenta la frânare

Nu

Da

Conditii de functionare

Temperatura ambiental?

-5 °C / +45 °C

-5 °C / +45 °C

Temperatura mediului de depozitare

-15 °C / +80 °C

-15 °C / +80 °C

Protectie IP

IP55 (IP54)

IP55 (IP54)

Umiditate relativ?

20 – 85 % f?r? condens

20 to 85 % f?r? condens

În?ltime a.s.l.

0 – 1000 m a.s.l.

0 – 1000 m a.s.l.

Sistem de r?cire

Convectie – Auto-ventilatie a motorului

Convectie – Auto-ventilatie a motorului

Tablouri optionale

Option 1

1 relay output 230Vac 3A

1 relay output 230Vac 3A

1 iesire analog? la PWM 0÷5Vdc sau 0÷10Vdc 1 intrare analog? definit? de comutatorul DIP 0÷5Vdc, 0÷10Vdc or 0÷20mA

1 iesire analog? la PWM 0÷5Vdc sau 0÷10Vdc 1 intrare analog? definit? de comutatorul DIP 0÷5Vdc, 0÷10Vdc or 0÷20mA

Option 2

RS485 cu protocol propriu sau MODBus

RS485 cu protocol propriu sau MODBus

Option 3

CANBus

CANBus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram? bloc                                                                                                                                                                                     Inapoi

 

Exemplu de configurare SMARTDRIVE cu intr?ri digitale PNP auto-alimentate, cu CANBUS conectat? la un Touch Screen si cu interfat? RS485 MODBUS conectat? la un PC.

Frânarea

Frânarea la SMARTDRIVE poate fi efectuat? în dou? feluri diferite.

1) Cu dispozitiv de frânare. În acest caz, SMARTDRIVE este cuplat la dispozitivul de frânare TB. În functie de tipul de frân? si de tipul de alimentare, pot fi alese urm?toarele dou? solutii:

a. Frân? în ca (ca MS) sau frân? în cc (ca FM sau ML) dup? cum consider? clientul.

b. Frân? în cc (ca FM sau ML) cu alimentare direct de la SMARTDRIVE în cc (103Vcc pentru varianta monofazat?, 178Vcc pentru varianta trifazat?). Pentru toate celelalte caracteristici ale dispozitivului de frânare, consultati catalogul. V? reamintim c? nu este posibil? montarea mânerului de declantare în pozitia standard.

2) Cu rezistent? de frânare extern? (numai pentru SMARTDRIVE trifazat) Frânarea motorului este efectuat? prin reducerea progresiv? (sau anularea total?) a frecventei electrice a invertorului. În acest caz, în timpul frân?rii, motorul poate actiona ca un generator care trimite curent electric c?tre invertor si care creste tensiunea la intrarea in bus-ul cc, deoarece blocurile de înalt? frecvent? nu sunt programate s? transmit? acest curent în retea. În acest caz, când tensiunea atinge limitele stabilite ( 750 Vdc pentru SMARTDRIVE trifazat), programul de control transmite si disipa automat curentul în exces pe rezistenta extern? optional?. Optiunea privind valoarea curentului, deci si a capacit?tii rezistentei depinde de aplicatie, în special de energia generat? de motor si de timpul de frânare. Aceast? valoare nu poate fi mai mic? decât limita de tensiune a intr?rii bus (750 Vdc) si a curentului de frânare.


Termeni generali de furnizare                                                                                                                                                        Inapoi

Garantie :Motovario S.p.A. garanteaz? produsele vândute timp de un an de la data furniz?rii, considerând folosirea într-un singur schimb pe zi. Garantia se limiteaz? la repararea sau înlocuirea, gratuit la fabrica noastr?, a p?rtilor care nu functioneaz? din cauza unui defect de material sau de fabricatie. P?rtile înlocuite r?mân proprietatea noastr?. Nu se prev?d alte desp?gubiri, nici pentru alte daune directe si/sau indirect de orice natur?, si nici pentru neutilizarea temporar? a bunurilor cump?rate. Garantia este exclus? si în cazul scurgerilor de lubrifiant cauzate de uzura izolatiilor. Garantia este retras? în cazul în care produsele nu sunt folosite în conformitate cu instructiunile noastre sau dac? ele sunt în orice fel modificate, reparate sau chiar partial demontate. Verificarea compatibilit?tii aplicatiilor, a cuplajelor mecanice si a conexiunilor electrice corecte, în conformitate cu specificatiile produselor Motovario, asa cum apar ele în cataloagele fabricantului, reprezint? în exclusivitate responsabilitatea cump?r?torului.

Raspunderea pentru daune                                                                                                                                                           Inapoi

R?spunderea Motovario S.p.A. este strict limitat? la obligatiile mai sus mentionate, fiind astfel în mod clar convenit c? noi nu ne asum?m nicio r?spundere pentru niciun fel de pagube rezultate din accidente de orice natur? care pot avea loc în timpul folosirii produselor vândute, chiar dac? ele sunt considerate defecte sau altfel, si nici în cazurile aplicatiilor alese la recomandarea personalului Motovario S.p.A. Sales Organization. Când se folosesc motoare cu reductor de turatie sau variatoare pentru motor, utilizatorul este în orice caz obligat, fiind în exclusivitate r?spunderea sa, s? procedeze cu cea mai mare prudent? si s? asigure dispozitivele de sigurant? în conformitate cu directivele, standardele si reglement?rile tehnice în vigoare, limitând în mod corespunz?tor daunele produse persoanelor si/sau propriet?tii, rezultate din defectuozitatea acestora.