Date necesare referitoare la echipamente şi proces :


Beneficiar:    
Adresa:    
Telefon: Persoana de contact:
Domeniu de aplicare:    
Tip de proces / vibraţie:

Greutatea echipamentului (We): [kg]  
Frecvenţă de alimentare: [Hz]  
Turatie / Poli: [rot/min]/ [Poli]
Cursa de vibraţii necesară (S): [mm]  


TIPURI DE VIBRATII:
CIRCULARE (fig. A): obţinute cu 1 vibrator electric poziţionat lângă centrul de masă al echipamentului
ELIPTICE (fig. B): obţinute cu 1 vibrator electric poziţionat la distanţă de centrul de masă al echipamentului
LINEARE (fig. C): obţinute cu 2 vibratoare electrice (contra-rotaţie) poziţionate astfel încât linia forţei să treacă prin centrul de masă al echipamentului


FORMULE GENERALE ŞI LEGENDĂ:
S (cursă) = e * 2 [mm]
e (excentricitate) = SMt / Wt [mm]
a (acceleraţie) = CFt / Wt [G]
Wt (greutatea totală a echipamentului) = We + Wvt [kg]
We (greutatea echipamentului izolat) [kg]
Wvt (greutatea totală a vibratoarelor) = Wv * nr. vibratoare [kg]
Wv (greutatea vibratorului) [kg]
SMt (moment static total) = SMv * nr. vibratoare [kg*mm]
SMv (moment static al vibratorului) [kg*mm]
CFt (forţă centrifugă totală) = CFv * nr. vibratoare [kg]
CFv (forţa centrifugă a vibratorului) [kg]
α (linia unghiului de forţă faţă de orizontală) [°]